Ảo thuật gia Tiến Đạt vinh dự nhận giải thưởng danh giá của David Copperfield

ông Tony Hassini, người sáng lập Hiệp hội Ảo thuật gia quốc tế sang Việt Nam đích thân trao giải thưởng và tấm bằng Master danh giá cho ảo thuật gia Tiến Đạt, Giải thưởng được ví như là giải Oscar trong lĩnh vực Điện ảnh hay Grammy trong lĩnh vực Âm nhạc, giải thưởng này trước đây đã từng trao cho Ảo thuật gia vĩ đại David Copperfield.