Thành viên hiệp hội ảo thuật gia thế giới I.M.S
Thành viên hiệp hội ảo thuật gia thế giới I.B.M
Chuyên Nghiệp
Sang Trọng
Khác Biệt
Thành Tích

Thành viên của 2 hiệp hội ảo thuật gia thế giới I.M.S (International Magician Society) & I.B.M (International Brotherhood of Magician USA)

Giải Thưởng

Giải thưởng Master Of Magic Awards 2017 tại International Magician Society

LIVE TV

Khách mời biểu diễn chương trình của các kênh truyền hình nổi tiếng: VTV,HTV,VTC, THVL ... vv

Đào Tạo

Giảng viên đào tạo ảo thuật tại trường song ngữ quốc tế

Magic is not my job
... but rather my way of life!
Magician
Tien Dat
The magician takes the ordinary something
and makes it do something extraordinary
awards
Ảo Thuật Gia Tiến Đạt
12
Let's make great things together .

Truyền Thông

Báo Chí

Đẳng Cấp
Sang Trọng
Khác Biệt
Duy Nhất
Sáng Tạo
 • Sam Sung
  I would like to personally thank you for your outstanding product. It really saves me time. Thanks!
  Sam Sung
  Reporter
 • Lancôme
  Your performance is really good
  Lancôme
  Creative designer
 • Black mamba
 • Art Films
 • Film Tower
 • CHS
 • Loco Movie
 • Movie Trailers
 • Home Movie
 • Texas Film
 • Film Tower

Tin Tức Mới Nhất

Light
Dark