Person Category 2

HomePerson Category 2
Ảo Thuật Gia Tiến Đạt
Tiểu Sử
Tiến Đạt (tên đầy đủ là Vũ Tiến Đạt ,sinh ngày 16/07/1992 tại Bảo Lộc,Lâm Đồng) là một Ảo thuật gia Việt Nam Tiểu sử Ảo thuật gia Tiến Đạt được biết đến là một trong những ảo thuật gia hoạt động nghiêm túc và bền bỉ của làng giải...
Light
Dark