Ảo thuật gia và chính trị gia đều có một điểm chung đó là đánh lừa người khác khỏi những điều họ đang thực sự làm…

Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats