E-Vent khánh Thành Nhà Máy Bia Sài Gòn-Kiên Giang

Với sự tham dự của Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.Ông Trần Minh Thống trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cùng các ban lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã góp phần tạo nên sự thành công của sự kiện khánh thành nhà máy bia Sài Gòn Kiên Giang đầy tốt đẹp và ấn tượng